Publikované práce

Niečo z toho, čo som publikoval :

 1.

 Profilácia výrobných buniek s priemyselným robotom DP VŠT SjF Košice  1985 

 2.

 Sociálne vzťahy žiakov strednej školy ZP STU Bratislava  1991 

 3.

 Prieskum stavu a potrieb vyučovania strojárskych odborných predmetov na SOU  MC PrešovISBN 80-8045-071-4  1997 

 4.

 Ako ovplyvnil CNAP štúdium NA NAŠEJ ŠKOLE CNA DVV, Konferencia CNA, Praha  2003 

 5.

 Systém elektronickej tvorby dokumentácie triedneho učiteľa ZP UPJŠ PF Košice  2004 

 6.

 Propagácia CNAP v podmienkach regiónov CNA Konferencia CNA, Stará Lesná  2004 
 7. Otvorený systém dokumentácie triedneho učiteľa Infovek Konferencia projektu Infovek, zborník ISBN 80-7098-422-8  

 8.

 Využitie IKT pri riadení triedy II.KS MPC Tomášiková Bratislava  2007 

 9.

 Use of simulation in virtual reality for optimalization of robot workplace design RobTep Acta Mechanica Slovaca,  RobTep 2008ISBN 1335-2393 2008 D

 10.

 Use of ROBOT model construction kits in teaching fundamentals of robotics SaHR Acta Mechanica Slovaca,  Servisná a humanoidná robotika 2009 ISBN 1335-2393 2009 

 11.

 Use of 3D scanners when designing robot work stations SaHR Acta Mechanica Slovaca, Servissná a humanoidná robotika 2009ISBN 1335-2393 2009 

 12.

 Transformation of real environment to virtual reality in the field of robotics RobTep ROBTEP ISBN 978-80-553-O427-4 2010 D
 13. Possibilities of use of program techniques of robots when developing logical thinking by the means of teaching programming  RobTep ROBTEP ISBN 978-80-553-O427-4 2010 
 14. Možnosti digitálnej fotogrametrie privytvárani 3D digitálnych modelov v reverznom inžinierstve RobTep ROBTEP ISBN 978-80-553-O427-4 2010 D
 15. Využitie virtualizačných prostriedkov pri projektovaní robotizovaných pracovísk pp k DS KVTaR SjF TU Košice  2010 
 16. Použitie robotických stavebníc pri vyučovaní programovania Učíme pre život P-MAT n. o. (konferencia Poprad)
  2011 
 17. Vektorová grafika ZP ĎVUI  2011 
 18. Využitie e-learningového systému Moodle vo vyučovaní na strednej škole  Využívanie IKT vo vyučovaní - práca na overenie profesijných kompetencii (MPC Prešov)  2011 
 19. VitraLab - spoluúčasť na projekte "Virtual Training laboratory in Automated and Robotized Manufacturing Systems"
   KVTaR SjF TU Košice  2011 
 20. VITRALAB - e-learningový kurz s virtuálnym laboratóriom  International Scientific Herald. Vol. 21, no. 2 (2011) ISSN 2218-5348 2011 P,Ba
 21. Funkčné vlastnosti virtuálneho laboratória Vitralab RobTep Robtep 2011  ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 Ba,D,P
 21. Možností využitia virtuálného systému MSEVR RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 Ba,D,P
 22. Návrh virtuálných modelov pre e-learningový systém RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 Ba,Š
 23. Vytváranie 3D modelov reálnych objektov digitálnou fotogrametriou RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 D,Ba,H
 24.Kalibrácia fotografického prístroja pre fotogrametrickú 3D tvorbu modelu reálneho objektu
 RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 D,P
 25. 3D model robota digitálnou fotogrametriou RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 D,Š
 26. Využitie fotogrametrického 3D modelu robota OTC Daihen Almega AX-V6 RobTep Robtep 2011 ISBN: 978-80-553-0846-3 2011 D,Š
 27. Virtuálne laboratórium - Vitralab  International Scientific Herald. Vol. 4, no. 23 (2012) ISSN 2218-5348 2012 P,Ba
 28. Possibilities of Use of Virtual Reality in the Field of Manufacturing Systems   Applied Mechanics and Materials (Volume 186) OPTIROB 2012, Rumunsko ISBN: 978-3-03785-444 2012 P,H
 29. Optimalizácia štruktúr pružných výrobných systémov v prostredí virtuálnej reality
  dizertačná práca
  2012 
 30. Optimization of Process Layout of Robotic Systems in the MSEVR System  Applied Mechanics and Materials  (p. 190 to 196) RobTep 2012  ISBN:978-3-03785-603-1 2012 Be,P
 31. MSEVR- MOn-line systém pre experimentovanie vo virtuálnej realite  ATP Journal plus ISSN 1336-5010 2013 Be
 32. Možnosti využitia virtuálnej reality vo vyučovaní Učíme pre život Indícia n.o.  Poprad 2017  2017 Be
       
       
       
       
 

Včera 24.06.2024 : Ján
Dnes 25.06.2024 : Tadeáš
Zajtra 26.06.2024 : Adriana
Pozajtra 27.06.2024 : Ladislav(a)

Z kraja POD DUKOLU